Fiskevård

2013-2016 gjordes flera fiskevårdande åtgärder i Vege å.

Anledningen var att 2012 skedde fiskdöd delvis på grund av ett utsläpp av varmt processvatten från Findus i Bjuv. Findus donerade en miljon kronor till fiskevårdande arbete och i den länkade PDF:en nedan kan du läsa mer om arbetet.

Om fiskevården i Vege å 2013-2016          PDF 5,5 MB

Resultat elfiske Vege å 2020

Annons