Tävlingar

Klubbtävlingar 2023

Vi vill gärna ni ställer upp för er klubb på våra tävlingar.
Tävlingsledare Johan Ahlström
0707-26 77 47
johan.ahlström73@outlook.com

  1 april
Tävling i Vege å. 08-12. Samling Rask o Björk Billesholm.

13 maj
Tävling i Lycke. 07-12

23 september
Tävling i Vege å. 08-12. Samling Rask o Björk Billesholm.

28 oktober
Björkadammen Sjöbo 08-12

Annons