Våra fiskevatten

Klubbens medlemmar har rätt att fiska inom de områden som visas i kartan.zonkarta-vege

Hemsidan är under uppdatering så mer detaljerade kartor -som visar var man får fiska som medlem (inte var det är gott om fisk) kommer under våren 2023

Observera att på vissa sträckor är endast ena sidan av ån upplåten för fiske. Kontrollera markeringarna noga på kartan (när de uppdaterats). För klubbens framtida möjlighet att få tillgång till fiskeplatser är det viktigt att du respekterar detta.
Respektera alltid markägarnas integritet. Visa respekt för naturen och miljön som ni fiskar i och passerar, låt sunt förnuft råda.

Klubbens 60 medlemmar hjälper markägarna att hålla uppsikt efter tjuvfiskare.

Annons